DPO182/1996
ID intern unic:  320714
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 182
din  03.07.1996
cu privire la decorarea doamnei Lucia PURICE
(ZBВRCIOG) cu ordinul "Gloria Muncii"
Publicat : 18.07.1996 în Monitorul Oficial Nr. 48     art Nr : 451
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru activitate publicistico-literară prodigioasă, crearea unor opere de înaltă ţinută artistică şi de amplă rezonanţă socială şi în semn de preţuire a calităţilor morale excepţionale, doamna Lucia PURICE (ZBВRCIOG), scriitoare, se decorează cu ordinul "Gloria Muncii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                              Mircea SNEGUR

    Chişinău, 3 iulie 1996.
    Nr. 182.