DPO184/1996
ID intern unic:  320716
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 184
din  05.07.1996
cu privire la decorarea unui grup de lucrători
din sistemul comerţului cu distincţii de stat
Publicat : 18.07.1996 în Monitorul Oficial Nr. 48     art Nr : 453
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr.1123-XII din 30  iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată în sistemul comerţului, merite în dezvoltarea şi perfecţionarea deservirii comerciale a populaţiei, aport la modernizarea tehnologiei de comercializare a mărfurilor, se decorează:

cu ordinul "Gloria Muncii"
    CEBOTARU Vasile                - preşedinte al cîrmuirii Uniunii Raionale a Asociaţiilor
                                                    de Consum Floreşti

cu medalia "Meritul Civic"
    ABRAMOVA Evghenia          -  director general al Societăţii pe Acţiuni "Confort", Chişinău
    CURULIUC Vasile                 - preşedinte al cîrmuirii Asociaţiei Raionale
                                                     de Consum Glodeni
    MOŢPAN Ion                        - director adjunct al Departamentului Comerţului
    PATRAŞCO Nicolae              - preşedinte al cîrmuirii Asociaţiei Săteşti de
                                                     Consum Prodăneşti, raionul Floreşti
    TARLEV Petru                        - preşedinte al cîrmuirii Asociaţiei Săteşti de
                                                   Consum Başcalia, raionul Basarabeasca
    UNGUREANU Vasile             - preşedinte al Societăţii pe Acţiuni "Magazinul "Busuioc",
                                                   Chişinău
    ZAPOROJAN Valentin           - director al Asociaţiei de Achiziţii a Uniunii Raionale a
                                                   Asociaţiilor de Consum Sîngerei.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                            Mircea SNEGUR

    Chişinău, 5 iulie 1996.
    Nr. 184.