DPO185/1996
ID intern unic:  320717
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 185
din  05.07.1996
cu privire la decorarea domnului
Anatolie SIMAC cu medalia "Meritul Civic"
Publicat : 18.07.1996 în Monitorul Oficial Nr. 48     art Nr : 454
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr.1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. -  Pentru activitate îndelungată şi rodnică în organele de drept, merite în sporirea rolului lor în asigurarea legalităţii şi ordinii publice, contribuţie personală la pregătirea şi instruirea cadrelor de înaltă calificare, domnul Anatolie SIMAC, locţiitor al comandantului Academiei de Poliţie "Ştefan cel Mare", se decorează cu medalia "Meritul Civic".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                            Mircea SNEGUR

    Chişinău, 5 iulie 1996.
    Nr. 185.