DPO69/1996
ID intern unic:  320776
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 69
din  20.03.1996
Cu privire la numirea unor judecători ai judecătoriilor raionale şi orăşeneşti
Publicat : 04.04.1996 în Monitorul Oficial Nr. 20-21     art Nr : 232     Data intrarii in vigoare : 20.03.1996
    În temeiul articolului 116 alineatele (2) şi (4) din Constituţia Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Art. 1. - Se numesc în funcţia de judecători pe un termen de 5 ani:
    BURDUJA Angela
    CRIUCICOVA Valentina
    GARBUZ Adriana
    HARMANIUC Valeriu
    VRĂJITORU Andrei.
    Art. 2. - Prezentul Decret intră în vigoare la data semnării.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                         Mircea SNEGUR

    Chişinău, 20 martie 1996.
     Nr. 69.