DPO81/1996
ID intern unic:  320792
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 81
din  28.03.1996
Cu privire la decorarea domnului Evghenii
MARTÎNIUC cu ordinul "Gloria Muncii"
Publicat : 11.04.1996 în Monitorul Oficial Nr. 22     art Nr : 248
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în agricultură, merite în sporirea eficienţei producţiei agricole, contribuţie la dezvoltarea infrastructurii social-economice, domnul Evghenii MARTÎNIUC, preşedinte al Societăţii pe Acţiuni "Danulschii", raionul Glodeni, se decorează cu ordinul "Gloria Muncii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                                 Mircea SNEGUR

    Chişinău, 28 martie 1996.
    Nr. 81.