DPO93/1996
ID intern unic:  320801
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 93
din  11.04.1996
Cu privire la decorarea cu distincţii de stat a unui grup de participanţi la
lichidarea consecinţelor avariei de la CAE Cernobîl
Publicat : 02.05.1996 în Monitorul Oficial Nr. 26-27     art Nr : 285
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă plină de abnegaţie în timpul lichidării consecinţelor avariei de la CAE Cernobîl, activitate intensă pentru asigurarea echilibrului ecologic, contribuţie personală la apărarea drepturilor legitime ale participanţilor la lichidarea consecinţelor catastrofei, se decorează:
cu ordinul "Gloria Muncii"
    CĂPĂŢÎNĂ Tudor     - ajutor al preşedintelui Societăţii "Cernobîl" din Moldova
    RUSSU Vladimir         - preşedinte al organizaţiei "Cernobîl" din municipiul Bălţi
    RUSU Ion                   - preşedinte al  Societăţii "Cernobîl" din Moldova
cu medalia "Pentru Vitejie"
    BELOSTECINIC
     Ştefan                         - prim-vicepreşedinte al organizaţiei "Cernobîl"
                                          din municipiul Chişinău
     ILEIKO Nicolae         - şef-adjunct de secţie la Cîrmuirea Centrală a
                                           Societăţii Orbilor din Moldova
    PIVOVAROV Valerii  - vicepreşedinte al Societăţii "Cernobîl" din Moldova
    SANDU Gheorghe       - inginer şef în colhozul "Patria", raionul Dubăsari
    URSALOVSCHI
     Valeriu                        - preşedinte al organizaţiei "Cernobîl" din raionul
                                          Rezina
    VLAD Pavel               - preşedinte al organizaţiei "Cernobîl"
                                         din raionul Călăraşi
cu medalia "Meritul Civic"
    BIŞIR Anatolii            - conducător auto la comitetul executiv raional Taraclia
    LUCA Nicolae           - preşedinte al organizaţiei "Cernobîl"
                                         din raionul Comrat
    STAHI Ion                 - medic la Centrul de Igienă şi Epidemiologie Criuleni.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                              Mircea SNEGUR

    Chişinău, 11 aprilie 1996.
    Nr. 93.