DPO94/1996
ID intern unic:  320802
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 94
din  11.04.1996
Cu privire la decorarea domnului Arsenie UNTILOV cu ordinul "Gloria Muncii"
Publicat : 25.04.1996 în Monitorul Oficial Nr. 25     art Nr : 269
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în domeniul construcţiilor, merite în edificarea locuinţelor şi obiectivelor de menire social-culturală, înalt profesionalism, domnul Arsenie UNTILOV, director al filialei nr. 13 a Societăţii pe Acţiuni "Consocivil", se decorează cu ordinul "Gloria Muncii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                                     Mircea SNEGUR

    Chişinău, 11 aprilie 1996.
    Nr. 94.