DPO978/2007
ID intern unic:  320806
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 978
din  07.02.2007
privind conferirea de distincţii de stat unui grup
de militari ai Armatei Naţionale
Publicat : 16.02.2007 în Monitorul Oficial Nr. 21-24     art Nr : 74
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru serviciu militar ireproşabil, participare la operaţiuni internaţionale de menţinere a păcii şi bărbăţia manifestată la îndeplinirea datoriei ostăşeşti, se conferă:
    Ordinul "Credinţă Patriei" clasa III următorilor:
    CUTIE Igor                 - colonel
    GADÎRCA Igor           - locotenent-colonel
    URSU Boris                 - maior;
    Medalia "Meritul Militar" următorilor:
    COJOCARU Ruslan     - căpitan
    MARIN Danu               - maior
    NEZNAICO Igor          - locotenent-colonel
    RAILEAN Sergiu          - locotenent-colonel
    TACHI Vitalie               - locotenent-major;
    Medalia "Pentru Vitejie" următorilor:
    ATROŞCENCO Oleg   - plutonier adjutant
    CÎRLAN Sergiu             - locotenent-major
    PETROV Octavian        - plutonier adjutant.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Vladimir VORONIN

    Nr. 978-IV. Chişinău, 7 februarie 2007.