DPO983/2007
ID intern unic:  320812
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 983
din  09.02.2007
privind conferirea gradului superior de calificare a judecătorului
Publicat : 16.02.2007 în Monitorul Oficial Nr. 21-24     art Nr : 78
    În temeiul art. 88 lit. h) din Constituţia Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnilor Sergiu FURDUI şi Sveatoslav MOLDOVAN, judecători la Curtea Supremă de Justiţie, li se conferă gradul superior de calificare a judecătorului.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Vladimir VORONIN

    Nr. 983-IV. Chişinău, 9 februarie 2007.