DPO204/1996
ID intern unic:  320925
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 204
din  25.07.1996
cu privire la decorarea domnului
Vladimir BEŞLEAGĂ cu "Ordinul Republicii"
Publicat : 08.08.1996 în Monitorul Oficial Nr. 52-53     art Nr : 507
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă :
    Articol unic. - În semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite în dezvoltarea literaturii naţionale, pentru activitate publicistică prodigioasă şi înaltă măiestrie artistică, domnul Vladimir BEŞLEAGĂ, scriitor al poporului, se decorează cu "Ordinul Republicii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                   Mircea SNEGUR

    Chişinău, 25 iulie 1996.
    Nr. 204.