DPO207/1996
ID intern unic:  320928
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 207
din  25.07.1996
cu privire la decorarea domnului
Pavel VLAD cu "Ordinul Republicii"
Publicat : 08.08.1996 în Monitorul Oficial Nr. 52-53     art Nr : 510
    În temeiul art.88 lit.a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr.1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă :
    Articol unic. - În semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite în dezvoltarea ştiinţei, pentru activitate prodigioasă de investigaţii în domeniul chimiei  bioorganice, contribuţie substanţială la pregătirea tinerilor savanţi şi specialiştilor de înaltă calificare, domnul Pavel VLAD,  vicepreşedinte al Academiei de {tiinţe a Moldovei, se decorează cu "Ordinul Republicii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                              Mircea SNEGUR

    Chişinău, 25 iulie 1996.
    Nr.207.