DPO213/1996
ID intern unic:  320930
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 213
din  01.08.1996
cu privire la decorarea unui grup
de feroviari cu distincţii de stat
Publicat : 15.08.1996 în Monitorul Oficial Nr. 54-55     art Nr : 533
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în domeniul transportului feroviar, merit în sporirea eficienţei utilizării materialului rulant, asigurarea securităţii circulaţiei trenurilor, următori lucrători ai Căii Ferate din Moldova se decorează:
cu ordinul "Gloria Muncii"
    BONARI Valentina                       - şefă a trenului de construcţie şi monatre nr. 740,
                                                         staţia Basarabeasca
    ŢURCAN Ilie                                - şef al Întreprinderii de Stat calea "Ferată din Moldova"
cu medalia "Meritul Civic"
    BABII Ivan                                    - şef al secţiei de întreţinere a districtului căii Ocniţa
    CUPNÎI Piotr                                - inginer-coordonator în serviciul locomotive al Căii Ferate
    DULINA Valeria                           - şef al biroului de mărfuri al staţiei Chişinău
    GAGAUZ Miron                           - şef al staţiei Bender
    GARCUŞA Victor                        - şef al serviciului mărfuri şi operaţii comerciale al Căii Ferate
    GUŢU Ion                                    - şef al staţiei Rediu-Mare, raionul Ocniţa
    KIRŞUL Ignat                               - şef al staţiei Donduşeni
    KIRUŞCENCO Nikita                 - şef al staţiei Cimişlia
    MALOVIŢA Vladislav                 - şef al serviciului transporturi al Căii Ferate
    MARCIUC Nicolai                       - şef al staţiei Ungheni
    MELNIC Savva                            - şef al staţiei Căuşeni
    MIHAILOV Anatolii                     - maistru, depoul de vagoane Chişinău
    MIRONIUC Mihail                       - mecanic la depoul de locomotive Bălţi
    MOSTOVOI Grigorii                    - şef al depoului de locomotive Chişinău
    ONUICU Andrei                          - şef al staţiei Bulboaca, raionul Anenii Noi
    PREADCA Leonid                       - şef adjunct al Întreprinderii de Stat
                                                         "Calea Ferată din Moldova"
    SAMSONOV Alexei                    - şef de secţie la Direcţia Căii Ferate
    SFÎRNEI Ilie                                 - şef al secţiei de întreţinere a districtului căii Bălţi
    URSU Nicolae                               - şef al secţia de asigurare cu energie electrică
        a staţiei Bălţi
    ZÎMBREANU Gheorghe               - picher la secţiei de întreţinere a districtului
                                                           căii Basarabeasca.
    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                         Mircea SNEGUR

    Chişinău, 1 august 1996.
    Nr. 213.