DPO214/1996
ID intern unic:  320931
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 214
din  01.08.1996
cu privire la decorarea domnului
Vasile VASILACHE cu "Ordinul Republicii"
Publicat : 15.08.1996 în Monitorul Oficial Nr. 54-55     art Nr : 534
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite în dezvoltarea literaturii naţionale, pentru activitate prodigioasă în domeniul traducerilor din literatura universală, domnul Vasile VASILACHE, scriitor, se decorează cu "Ordinul Republicii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                               Mircea SNEGUR

    Chişinău, 1 august 1996.
    Nr. 214.