DPO245/1996
ID intern unic:  320946
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 245
din  29.08.1996
cu privire la decorarea cu distincţii de stat
Publicat : 20.09.1996 în Monitorul Oficial Nr. 61     art Nr : 608
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Cu prilejul sărbătorii naţionale "Limba noastră", pentru activitate ştiinţifică îndelungată şi rodnică în domeniul lingvisticii, contribuţie personală la elaborarea şi transpunerea în viaţă a legislaţiei lingvistice şi la promovarea normelor limbii literare, în semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite în opera de renaştere naţională, se decorează:
    cu "Ordinul Republicii"
    BEREJAN Silviu            - director al Institutului de Lingvistică al Academiei
                                          de Ştiinţe a Moldovei
    CIOBANU Anatolie       - şef de catedră la Universitatea de Stat din Moldova
    HADВRCГ Ion              - scriitor
    LARI Leonida                - scriitoare
    cu ordinul "Gloria Muncii"
    CIOCANU Ion             - colaborator la săptămînalul "Glasul Naţiunii"
    DUMENIUK Ion          - post-mortem
    MĂTCAŞ Nicolae         - şef de secţie la revista "Limba Romănă"
    VODĂ Gheorghe          - scriitor
    cu medalia "Meritul Civic"
    ALICI Alexandru            - corespondent la săptămînalul "Flux"
    CONDREA Irina            - conferenţiar la Universitatea de Stat din Moldova
    DUMBRĂVEANU Albina   - şef serviciu la Centrul Naţional de Terminologie
    MALER Mihai                - redactor şef-adjunct al săptămînalului "Flux"
    MELNICIUC Ion           - conferenţiar la Universitatea de Stat din Moldova
    MOCANU Maria           - şef serviciu la Centrul Naţional de Terminologie
                                          cu medalia "Mihai Eminescu"
    BANTOŞ Alexandru      - redactor şef al revistei "Limba Romănă"
    BUTNARU Valentina     - vicepreşedinte al Societăţii"Limba noastră cea romănă"
    GROMOV Alexandru     - scriitor.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                           Mircea SNEGUR

    Chişinău, 29 august 1996.
    Nr. 245.