DPO246/1996
ID intern unic:  320947
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 246
din  29.08.1996
Cu privire la decorarea cu distincţii de stat a unui grup
de lucrători ai Fabricii de Vinuri şi Coniacuri, or. Călăraşi
Publicat : 20.09.1996 în Monitorul Oficial Nr. 061     art Nr : 609
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova"
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea industriei vinicole, contribuţie substanţială la reînzestrarea tehnică a întreprinderii, extinderea asortimentului articolelor fabricate şi dezvoltarea infrastructurii social-economice, următorii lucrători ai Fabricii de Vinuri şi Coniacuri din or. Călăraşi se decorează:
cu ordinul "Gloria Muncii"
BOBESCU Ana       - maistru superior
RĂILEAN Victor       - director
|AGA Tudor           - inginer şef
cu medalia "Meritul Civic"
BONDARI Boris      - lăcătuş
GÎRLEA Tudor         - şef de secţie.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Mircea SNEGUR
Chişinău, 29 august 1996.
Nr. 246.