DPO248/1996
ID intern unic:  320949
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 248
din  30.08.1996
Cu privire la decorarea unui grup de militari ai
Forţelor Armate ale Republicii Moldova cu distincţii de stat
Publicat : 20.09.1996 în Monitorul Oficial Nr. 061     art Nr : 611
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru serviciu militar ireproşabil, contribuţie substanţială la edificarea şi consolidarea Forţelor Armate, asigurarea înaltei pregătiri de luptă a unităţilor şi subunităţilor, următorii militari din Forţele Armate ale Republicii Moldova de decorează:
cu ordinul "Ştefan cel Mare"
DJAN Andrei          - colonel
LARIN Grigore        - colonel
cu medalia "Meritul Militar"
BÎCU Leonid          - căpitan
ERMACOV Pavel      - maior
GRIGOROVSCHI Alexei    - maior
IZVERSCHI Alexandru      - locotenent-colonel
LUCA Valeriu         - colonel
TARTACINÎI Sergiu          - căpitan
UNTILA Pavel         - locotenent-colonel
ZANDELOV Vasile    - locotenent-colonel.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Mircea SNEGUR
Chişinău, 30 august 1996.
Nr. 248.