DPO249/1996
ID intern unic:  320950
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 249
din  03.09.1996
Cu privire la decorarea unui grup de lucrători
ai serviciului vamal cu distincţii de stat
Publicat : 20.09.1996 în Monitorul Oficial Nr. 061     art Nr : 612
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru contribuţie substanţială la perfecţionarea controlului vamal, fluidizarea traficului de mărfuri şi călători şi profesionalism ]nalt, se decorează:
cu ordinul "Gloria Muncii"
BALAN Alexandru    - şef al Vamei Giurgiuleşti
GROSU Eugen          - şef al Vamei Bender
cu medalia "Meritul Civic"
BARANOVSCHI Sergiu  - şef adjunct al Vamei Chişinău
BURBULEA Nicolai   - şef al Vamei Bălţi
CURMEI Lidia         - şefă de secţie, Vama Ungheni
GOIAN Veaceslav    - şef adjunct al Vamei Cahul
MAIMESCU Sava      - şef de secţie, Vama Leuşeni
MEREUŢĂ Ion         - şef al Vamei Leuşeni
ŞOLTOIANU Valentin       - şef adjunct de secţie, Vama Sculeni.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Mircea SNEGUR
Chişinău, 3 septembrie 1996.
Nr. 249.