DPO255/1996
ID intern unic:  320955
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 255
din  05.09.1996
Cu privire la decorarea domnilor Vladimir PASCALOV
şi Constantin NOVACOV cu distincţii de stat
Publicat : 20.09.1996 în Monitorul Oficial Nr. 061     art Nr : 617
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în agricultură, merite deosebite în sporirea eficienţei producţiei agricole, contribuţie substanţială la dezvoltarea infrastructurii social-economice, se decorează:
cu ordinul "Gloria Muncii"
PASCALOV Vladimir   - preşedinte al firmei agricole "Corten",
        raionul Taraclia
cu medalie "Meritul Civic"
NOVACOV Constantin   - mecanizator în firma agricolă "Corten",
        raionul Taraclia.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Mircea SNEGUR
Chişinău, 5 septembrie 1996.
Nr. 255.