DPO261/1996
ID intern unic:  320958
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 261
din  12.09.1996
cu privire la decorarea cu distincţii de stat
Publicat : 03.10.1996 în Monitorul Oficial Nr. 64     art Nr : 631
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite în dezvoltarea şi propagarea sportului practicat de handicapaţi, pentru succese remarcabile obţinute la ediţia a X-a a Jocurilor Paraolimpice de Vară de la Atlanta, contribuţie substanţială la reabilitarea socială a invalizilor, se decorează:
cu ordinul "Gloria Muncii"
    CIUMAC Nicolae           - medaliat cu bronz la Jocurile Paraolimpice de
                                              la Atlanta la cursa de 10000 metri alergări
cu medalia "Meritul Civic"
    BARBIERU Nicolae        - vicepreşedinte al Asociaţiei Sportive Benevole
                                              a Sindicatelor
    POLKANOV Vladimir    - medaliat cu bronz la Jocurile Paraolimpice de la
                                              Atlanta la tenis de masă.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                  Mircea SNEGUR

    Chişinău, 12 septembrie 1996.
    Nr. 261.