DPO278/1996
ID intern unic:  320970
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 278
din  25.09.1996
Cu privire la decorarea unui grup de lucrători ai industriei
de mobilă şi de prelucrare a lemnului cu distincţii de stat
Publicat : 10.10.1996 în Monitorul Oficial Nr. 065     art Nr : 645
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea industriei de mobilă şi de prelucrare a lemnului, contribuţie substanţială la lărgirea asortimentului şi îmbunătăţirea calităţii articolelor fabricate, iniţierea tinerilor muncitori în profesie, se decorează:
cu ordinul "Gloria Muncii"
CÎRLICI Dumitru     - tîmplar la Întreprinderea comercială de producţie
        "ICAM" S.A.
cu medalia "Meritul Civic"
BALAN Elizaveta     - şef adjunct de secţie la S.A. "Combinatul de mobilă
        din Bălţi"
KOZLOV Constantin   - director general al Firmei de producţie şi comerţ
        "Stejaur" S.A.
SLAV Vasilii     - ascuţitor de scule la S.A. "Combinatul de mobilă
        din Bălţi"
ŞIŞCOVA Raisa     - tehnolog-şef la Firma de producţie şi comerţ
        "Stejaur" S.A.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Mircea SNEGUR
Chişinău, 25 septembrie 1996.
Nr. 278.