DPO284/1996
ID intern unic:  320976
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 284
din  27.09.1996
Cu privire la decorarea
domnului Alexandru SAMOILĂ (SAMUIL) cu "Ordinul Republicii"
Publicat : 10.10.1996 în Monitorul Oficial Nr. 065     art Nr : 651
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Modlova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate de creaţie rodnică, merite deosebite în dezvoltarea artei muzicale, intensă activitate concertistică, domnul Alexandru SAMOILĂ (SAMUIL), director artistic al Operei Naţionale Chişinău, se decorează cu "Ordinul Republicii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Mircea SNEGUR
Chişinău, 27 septembrie 1996.
Nr. 284.