DPO290/1996
ID intern unic:  320981
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 290
din  02.10.1996
Cu privire la decorarea unui grup de lucrători
din domeniul învăţămîntului cu distincţii de stat
Publicat : 28.11.1996 în Monitorul Oficial Nr. 077     art Nr : 729
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în domeniul învăţămîntului, merite deosebite în perfecţionarea procesului instructiv-educativ, activitate metodico-didactică intensă şi profesionalism înalt, se decorează:
cu ordinul "Gloria Muncii"
BOSI Gheorghe     - profesor la Liceul Teoretic Leova
CHIRIAC Liubomir   - director al şcolii medii Antoneşti, Cantemir
CORNEA Maria     - director adjunct al şcolii medii incomplete Hulboaca, Orhei
GANTEA Irina    - colaborator ştiinţific coordonator la Institutul
        de Ştiinţe Pedagogice şi Psihologice
HADJI Eugenia     - director al şcolii medii "V. Korolenko" Moscovei, Cahul
HRIŞCEV Eugen     - rector al Academiei de Studii economice din Moldova
LUCA Vasile     - profesor la Liceul-internat Republican cu Profil Sportiv
LUNGU Alexandru   - şef de catedră la Universitatea de Stat Tiraspol
TOLMACIOV Pavel   - rector al Institutului Naţional de Educaţie Fizică şi Sport
TORLAC Sofia     - director general al Direcţiei raionale de învăţămînt
        şi cultură Ceadîr-Lunga
ZNAGOVANU Mircea   - director al şcolii medii Jăvreni, Criuleni
ŞAROVA Eugenia     - profesoară la Liceul teoretic "A. Mateevici" Căuşeni
cu medalia "Meritul Civic"
ATANASOV Ecaterina   - profesoară la liceul teoretic "M. Eminescu" Sîngerei
AXENTI Eleonora     - director al şcolii medii nr. 64 Durleşti, Chişinău
BARDUC Raisa     - învăţătoare la şcoala medie nr. 1 Iargara, Leova
BENU Mihail     - director al şcolii medii Baimaclia, Comrat
BÎRNAZ Raisa     - profesoară la şcoala medie incompletă Tabăra, Orhei
BOJESCU Oltiţa     - director al grădiniţei de copii "Îngeraşul", Chişinău
BOLDURESCU Vasile   - director al şcolii tehnico-profesionale nr. 80 Nisporeni
BOLGAR Varvara     - învăţătoare la şcoala medie nr. 1 Comrat
BUZĂ Vasile     - director al şcolii medii incomplete Cuconeştii Noi, Edineţ
CALAC Eugenia     - profesoară la şcoala medie nr. 61 Chişinău
CAMENŞCIC Valentina   - director-adjunct al şcolii normale "A. Mateevici" Chişinău
CARAUŞ Mihail     - profesor universitar la Academia de Studii Economice
        din Moldova
CASIAN Anatolie     - şef de catedră la Universitatea Tehnică a Moldovei
CEMORTAN Stela   - cercetător ştiinţific la Institutul de Ştiinţe Pedagogice
        şi Psihologice
CHIVRIGA Vasile     - director al şcolii medii "M. Eminescu" Ungheni
CIUMAC Andrei     - prorector al Academiei de Studii Economice din Moldova
COLŢA Parascovia   - director general al Direcţiei raionale a învăţămîntului Cimişlia
COPACEAN Alexandru   - director general adgunct al Direcţiei raionale a
        învăţămîntului Şoldăneşti
CUNEŢCHI Ludmila   - director adjunct al şcolii medii nr.1 Criuleni
DAGHI Ion     - conferenţiar la Universitatea Pedagogică de Stat
        "Ion Creangă"
DARII Vera     - învăţătoare la şcoala medie Chetrosu, Drochia
DELIBALTOV Ivan   - director al şcolii-internat auxiliare Corten, Taraclia
DEMIDAŞ Maria     - şefă a cabinetului metodic al Direcţiei raionale
        a învăţămîntului Basarabeasca
DIACONU Vasile     - director al şcolii-internat de tip general Orhei
DIMINENCO Maria   - director adjunct al gimnaziului "Gh. Asachi" Cucoara,
        Cahul
DONNIC Dmitrii     - profesor la şcoala specială pentru copii şi juniori nr.2 Bălţi
FORTUNA Viorel     - director al şcolii-internat pentru copii orfani şi rămaşi
        fără tutelă Făleşti
GANEA Lidia     - profesoară la şcoala medie Ruseştii Noi, Ialoveni
CÎŢU Alexandra     - director al şcolii Nicoreni, Drochia
GOROBEŢ Vladimir   - director al şcolii medii Colicăuţi, Briceni
GORUN Elena     - director al şcolii medii Cioburciu, Ştefan Vodă
GRECU Dumitru     - profesor la şcoala medie incompletă Slobozia Mare,
        Vulcăneşti
IŞMULIN Iuvenalii   - maistru la şcoala tehnico-profesională nr. 45 Chişinău
IZMAN Mihail     - conferenţiar la Universitatea Tehnică a Moldovei
JUCOVA Nelli     - director adjunct la liceul "B. P. Haşdeu" Chişinău
KAMENŞCIKOVA
Rimma       - director al şcolii medii nr. 4 Ciadîr-Lunga
KENDIGHELEAN Zinaida- şefă de secţie la Colegiul pedagogic "M. Ciakir" Comrat
KIRIANOVA Eugenia   - director al liceului "A. Russo" Chişinău
LAVRIC Vasile     - director al şcolii medii incomplete Tochile-Răducani,
        Leova
LERNER Ruhlea     - profesoară la liceul "C. Stere" Soroca
LUNGU Vladimir     - profesor la liceul teoretic "Gh. Asachi" Chişinău
MACARI Ana     - învăţătoare la şcoala medie Mîndreşti, Teleneşti
MARIŢ Alexandru     - profesor universitar la Institutul de Educaţie
        Fizică şi Sport
MĂRGINEANU Chira   - inspector şcolar la Direcţia raională a învăţămîntului
        Donduşeni
MELNIC Ludmila     - profesoară la şcoala medie "P. Rumeanţev" Cahul
MÎNDÎCANU Virgil   - profesor universitar la Universitatea Pedagogică
        de Stat "I. Creangă"
MOISEI Mila     - învăţătoare la şcoala medie "M. Eminescu" Cimişlia
MURJAC Toader     - director al şcolii medii Văleni, Vulcăneşti
NEGRU Andrei     - director general adjunct al Direcţiei generale
        a învăţămîntului din municipiul Chişinău
NEGRU Margareta   - profesoară la şcoala medie nr.59 Chişinau
NEGRU Mihail     - director al şcolii-internat Străşeni
OGLINDĂ Valentina   - conducător al colectivului etnofolcloric "Mioriţa" al
        Centrului de Creaţie al copiilor din sectorul Botanica,
        Chişinău
ONEA Nicolae     - conferenţiar la Institutul Naţional de Perfecţionare
        a Cadrelor Didactice
OSTAP Ilie     - director al şcolii medii "Mihai Eminescu" Teleneşti
PALESICA Andrei   - director al şcolii-internat de tip sanatorial Drochia
PAIUL Liubov     - director al şcolii medii nr.1 Basarabeasca
STAVĂR Petru     - maistru superior la şcoala tehnico-profesională nr.34 Bălţi
PETRUŞINA Dora   - profesoară la liceul teoretic "N .V. Gogol" Bălţi
POPOVICI Cornelia   - profesoară la şcoala tehnico-profesională nr.3 Chişinău
PRICOP Maria     - profesoară la Liceul Teoretuc Teleneşti
PRIPA Ion       - director al şcolii medii incomplete Pelinia, Rîşcani
RACU Iulia     - director adjunct la şcoala medie nr.3 Orhei
ROTARI Alexei     - preşedinte al comitetului raional Făleşti şi Sindicatului
        Lucrătorilor Învăţămîntului Public şi Ştiinţă
SALAMAHINA Galina   - director al Şcolii republicane speciale de cultură generală
        serală şi cu învăţămînt fără frecvenţă pentru orbi
        şi slabvăzători
SARCHISEANŢ Olga   - director al şcolii medii nr.12 Chişinău
SCORPAN Raisa     - director al şcolii medii Ştefăneşti, Floreşti
SMIŞNOI Gheorghe   - director al şcolii medii nr.24 Chişinău
SPICICA Nicolae     - profesor la liceul "Vasile Alexandri" Ungheni
STRATULAT Nicolae   - director al gimnaziului "Ştefan cel Mare" Chişinău
SUCEVAN Vasile     - şef de catedră la Institutul Naţional de Perfecţionare
        a Cadrelor Didactice
SUHAN Elena     - profesoară la şcoala medie Răzeni, Căinari
ŞEVCIUC Anatolie   - director al şcolii medii nr.1 Făleşti
ŞIŞIAN Gheorghe     - director al şcolii medii Varniţa, Bender
TESLARU Veronica   - director adjinct al şcolii medii nr.1 Ştefan Vodă
TOMAILÎ Maria     - director general al Direcţiei raionale a învăţămîntului
        Vulcăneşti
UNGUREANU Maria   - director al şcolii-internat pentru copii orfani şi rămaşi
        fără tutelă Bender
VIDRAŞCU Serghei   - profesor la şcoala medie nr.2 Rîşcani
VULPE Profira     - profesoară la şcoala medie Pepeni Sîngerei
ZAHARCO Ilarion     - specialist principal la Ministerul Învăţămîntului
ZINARI Galina     - inspector la Direcţia raională a învăţămîntului Ialoveni
cu medalia "Mihai Eminescu"
CIOBANU Maria     - director al biblotecii Universităţii Tehnice a Moldovei
GHINCULOV Silvia   - director al bibliotecii Academiei de Studii Economice
        din Moldova
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA     Mircea SNEGUR
Chişinău, 2 octombrie 1996.
Nr. 290.