DPO294/1996
ID intern unic:  320985
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 294
din  04.10.1996
Cu privire la decorarea unui grup de lucrători ai
organelor administrării publice locale cu distincţii de stat
Publicat : 17.10.1996 în Monitorul Oficial Nr. 067     art Nr : 661
În temeiul art. 88 litera a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate rodnică în organele administrării publice, asigurare organizatorică a dezvoltării complexe economice şi social-culturale a municipiului Chişinău, se decorează:
cu ordinul "Gloria Muncii"
ŢURCAN Anatol     - viceprimar al municipiului Chişinău
cu medalia "Meritul Civic"
GUŢAN Valentin     - primar al oraşului Cricova
PLEŞCA Boris     - primar al comunei Ciorescu
POPA Vladimir     - pretor al sectorului Botanica
RĂU Anatol     - şef al direcţiei funciare a primăriei municipiului Chişinău
RÎŞCOVOI Victor     - secretar al primăriei oraşului Codru.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Mircea SNEGUR
Chişinău, 4 octombrie 1996.
Nr. 294.