DPO295/1996
ID intern unic:  320986
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 295
din  04.10.1996
Cu privire la decorarea unui grup
de lucrători medicali cu distincţii de stat
Publicat : 17.10.1996 în Monitorul Oficial Nr. 067     art Nr : 662
În temeiul art. 88 litera a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în domeniul asistenţei medicale a populaţiei, merite deosebite în inplementarea realizărilor ştiinţifice în domeniul ocrotirii sănătăţii, activitate metodico-organizatorică intensă, se decorează:
cu ordinul "Gloria Muncii"
ANDRIUŢĂ Constantin   - şef de catedră la Universitatea de Stat de Medicină
        "N. Testemiţanu"
DEATIŞEN Victor     - medic şef al Spitalului clinic republican de boli
        infecţioase "T. Ciorbă"
DRĂGUŢĂ Margarita   - şefă a farmaciei Spitalului clinic republican de
        boli infecţioase "T. Ciorbă"
cu medalia "Meritul Civic"
CONDREA Tamara   - soră medicală superioară la Spitalul clinic
        republican de boli infecţioase "T. Ciorbă"
MALCOCI Svetlana   - medic şef adjunct al Spitalului clinic republican
        de boli infecţioase "T. Ciorbă"
MIHALACHI Maria   - infirmieră la Spitalul clinic republican de boli
        infecţioase "T. Ciorbă"
PUGACIOVA Tamara   - soră medicală superioară la Spitalul clinic republican
        de boli infecţioase "T. Ciorbă"
TATARU Maria     - şefă a secţiei planificare la Spitalul clinic republican
        de boli infecţioase "T. Ciorbă"
TRIFONOVA Marina   - soră medicală superioară la Spitalul clinic republican
        de boli infecţioase "T. Ciorbă"
ŢIBULEAC Sava     - şef de catedră la Universitatea de Stat de Medicină
        "N. Testemiţanu".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Mircea SNEGUR
Chişinău, 4 octombrie 1996.
Nr. 295.