DPO296/1996
ID intern unic:  320987
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 296
din  04.10.1996
Cu privire la decorarea
domnului Andrei FOCŞA cu ordinul "Gloria Muncii"
Publicat : 17.10.1996 în Monitorul Oficial Nr. 067     art Nr : 663
În temeiul art. 88 litera a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea transportului şi exploatarea lui eficientă, contribuţie substanţială la edificarea şi transmiterea în folosinţă a unor importante obiective rutiere, profesionalism înalt, domnul Andrei FOCŞA, viceministru al transporturilor şi gospodăriei drumurilor, se decorează cu ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Mircea SNEGUR
Chişinău, 4 octombrie 1996.
Nr. 296.