DPO299/1996
ID intern unic:  320990
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 299
din  07.10.1996
Cu privire la decorarea unui grup de colaboratori
ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei cu distincţii de stat
Publicat : 24.10.1996 în Monitorul Oficial Nr. 069     art Nr : 671
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite în dezvoltarea ştiinţei şi implementarea realizărilor ei în economia naţională, pentru contribuţie substanţială la pregătirea tinerilor savanţi şi a specialiştilor de înaltă calificare, activitate prodigioasă pe tărîm obştesc, următorii colaboratori ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei se decorează:
cu "Ordinul Republicii"
ANDRIEŞ Andrei     - preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
ANDRUNACHIEVICI
Vladimir       - colaborator ştiinţific principal al Institutului de Matematică
CORBU Harlambie   - academician coordonator al Secţiei de Ştiinţe
        Socio-Umane
DRUMEA Anatol     - director al Institutului de Geofizică şi Geologie
GHIŢU Dumitru     - director al Centrului Ştiinţific al Institutului
        de fizică Aplicată
MELNIC Boris     - membru al prezidiului Academiei
MOSCALENCO
Vsevolod       - şef de secţie la Institutul de Fizică Aplicată
ŞIŞCANU Gheorghe   - secretar ştiinţific general al Academiei
cu ordinul "Gloria Muncii"
ANESTIADE Vasile   - director al Centrului de Patologie
COJOCARU Gheorghe   - şef al Secţiei Cadre şi Doctorantură
CONSTANTINOV
Tatiana       - director al Institutului de Geografie
EŞANU Andrei     - şef de direcţie la Institutul de Istorie
FURDUI Teodosii     - director al Institutului de Fiziologie
GĂRBĂLĂU Nicolae   - director al Institutului de Chimie
IZMAN Andrei     - secretar ştiinţific în Secţia Organizare a
        Ştiinţei a prezidiului Academiei
KOVARSKII Victor   - şef de laborator la Institutul de Fizică Aplicată
MATIENCO Boris   - şef de laborator la Institutul de Fiziologie a Plantelor
MORARU Constantin   - şef de laborator la Institutul de Fiziologie a Plantelor
REABUHIN Iurii     - colaborator ştiinţific principal la Institutul de Matematică
SPASKII Alexei     - colaborator ştiinţific principal la Institutul de Zoologie
TURTA Constantin   - şef de laborator la Institutul de Chimie
URSU Andrei     - academician coordonator în Secţia de Ştiinţe
        Biologice şi Chimice
cu medalia "Meritul Civic"
BAZELIUC Feodora   - specialist coordonator în Secţia Cadre şi Doctorantură
BILEŢCHI Nicolae   - cercetător ştiinţific principal la Institutul de Istorie
        şi Teorie Literară
CAŢER Raisa     - secretar ştiinţific al Institutului de Chimie
CEBAN Vasile     - colaborator ştiinţific coordonator la Institutul
        de Matematică
CHIRIAC Ludmila     - şefă de laborator la Institutul de Chimie
COCIERU Vasile     - secretar ştiinţific al Consiliului Ştiinţific Editorial
DERGACIOV Valentin   - director al Institutului de Arheologie şi Istorie Veche
DICUSAR Alexandr   - şef de laborator la Institutul de Fizică Aplicată
GAINDRIC Constantin   - director al Institutului de Matematică
NEAGA Vasile     - secretar ştiinţific al Institutului de Geofizică şi Geologie
NEGRU Andrei     - şef de laborator la Institutul de Botanică
SIMONOV Iurii     - colaborator ştiinţific coordonator la Institutul
        de Fizică Aplicată
SINGUR Gheorghe   - colaborator ştiinţific principal la Centrul de
        Studiere a Problemelor Pieţei
TĂZLĂVAN Victor   - colaborator ştiinţific coordonator la Institutul
        de Fizică Aplicată
cu medalia "Mihai Eminescu"
DOLGAN Mihail     - şef de secţie la Institutul de Istorie şi Teorie Literară.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Mircea SNEGUR
Chişinău, 7 octombrie 1996.
Nr. 299.