DPO313/1996
ID intern unic:  320995
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 313
din  11.10.1996
Cu privire la decorarea unui grup de lucrători
ai Societăţii pe Acţiuni "Bucuria" cu distincţii de stat
Publicat : 24.10.1996 în Monitorul Oficial Nr. 071     art Nr : 690
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite în sporirea eficienţei producţiei, contribuţie substanţială la extinderea asortimentului şi îmbunătăţirea calităţii articolelor fabricate, profesionalism înalt, se decorează următorii lucrători ai Societăţii pe Acţiuni "Bucuria":
cu ordinul "Gloria Muncii"
HAREA Nina                     - muncitoare
LUKIANOVA Vera   - muncitoare
TUMBRUKAKI Dmitrii   - şef de secţie
cu medalia "Meritul Civic"
CATARAGA Parascovia   - muncitoare
DOMNIŢA Isai         - lăcătuş
HORNEŢ Ilie        - şef de sector
VERDEŞ Boris                 - mecanic la instalaţii frigorifice.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA        Mircea SNEGUR
Chişinău, 11 octombrie 1996.
Nr. 313.