DPO318/1996
ID intern unic:  320997
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 318
din  17.10.1996
Cu privire la decorarea unui grup
de lucrători ai justiţiei cu distincţii de stat
Publicat : 24.10.1996 în Monitorul Oficial Nr. 71     art Nr : 692
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi rodnică în domeniul jurisprudenţei, contribuţie substanţială la promovarea reformei judiciare şi de drept pe principii democratice, profesionism înalt, se decorează:
    cu ordinul "Gloria Muncii"
    PALENCU Ion                - preşedinte al Tribunalului Cahul
    TIMOFTI Nicolae           - preşedinte al Curţii de Apel
    ZUDINA Lia                   - judecător al judecătoriei sectorului Botanica,
                                            municipiul Chişinău medalia "Meritul Civic"
    CARLAŞCIUC Valeriu   - şef al coloniei de reeducare prin muncă pentru
                                            minori a Departamentului instituţiilor penitenciare
                                            al Ministerului Justiţiei
    CLIMA Nicolae                - preşedinte al judecătoriei raionale Hînceşti
    GOLBAN Vasile              - vicedirector al direcţiei principale juridice
                                             a Ministerului Justiţiei
    GONCEAR Ion               - arbitru al Arbitrajului Republicii Moldova
    GORELCO Nicolai          - preşedinte al judecătoriei raionale Vulcăneşti
    IUSTIN Mihail                 - executor judecătoresc superior la judecătoria
                                            raională Sîngerei
    POSTEVCA Constantin   - şef de secţie în Laboratorul Central de Cercetări
                                             Ştiinţifice în Domeniul Expertizei Judiciare al
                                             Ministerului Justiţiei
    ROTARI Sergiu                - vicepreşedinte al Tribunalului Bălţi
    SELEVESTRU Vasile       - preşedinte al judecătoriei raionale Orhei
    SNIGUR Lidia                  - notar superior de stat la biroul notarial de stat
                                              nr. 4, sectorul Rîşcani, municipiul Chişinău
    ŞTERBEŢ Valeria             - judecător al Curţii Supreme de Justiţie
    TUHARI Anatolie              - preşedinte al judecătoriei raionale Camenca
    UNGUREANU Tatiana     - şefă de secţie la Ministerul Justiţiei.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                         Mircea SNEGUR

    Chişinău, 17 octombrie 1996.
    Nr. 318.