DPO332/1996
ID intern unic:  321002
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 332
din  07.11.1996
Cu privire la decorarea
domnului Ion BORŞEVICI cu "Ordinul Republicii"
Publicat : 21.11.1996 în Monitorul Oficial Nr. 075     art Nr : 719
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite în dezvoltarea ştiinţei, pentru contribuţie substanţială la pregătirea  cadrelor de înaltă calificare, activitate metodico-didactică şi organizatorică intensă, domnul Ion BORŞEVICI, director al Centrului de studii analitice  şi cercetări ştiinţifice al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, se decorează cu "Ordinul Republicii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Mircea SNEGUR
Chişinău, 7 noiembrie 1996.
Nr. 332.