DPO341/1996
ID intern unic:  321006
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 341
din  13.11.1996
Cu privire la decorarea domnilor Alexandr BAHOV,
Vladimir MAIDUC şi Sergiu OROŞAN  cu distincţii de stat
Publicat : 28.11.1996 în Monitorul Oficial Nr. 077     art Nr : 732
În temeiul art.88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr.1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de preţuire a bărbăţiei, curajului şi spiritului de sacrificiu manifestate în luptă pentru apărarea independenţei şi integrităţii Republicii Moldova, se decoreză:
cu ordinul "Ştefan cel Mare"
BAHOV Alexandr     - participant la operaţiunile militare
MAIDUC Vladimir   - participant la operaţiunile militare
cu medalia "Meritul Militar"
OROŞAN Sergiu     - participant la operaţiunile militare.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Mircea SNEGUR
Chişinău, 13 noiembrie 1996.
Nr. 341.