DPO988/2007
ID intern unic:  321045
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 988
din  19.02.2007
privind conferirea "Ordinului Republicii" domnului Alexandru CIUBOTARU
Publicat : 23.02.2007 în Monitorul Oficial Nr. 025     art Nr : 89
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea ştiinţelor biologice, contribuţie substanţială la pregătirea tinerilor savanţi şi a specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-organizatorică prodigioasă, domnului Alexandru CIUBOTARU, consultant ştiinţific la Grădina Botanică a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, i se conferă "Ordinul Republicii".
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA     Vladimir VORONIN
Nr. 988-IV. Chişinău, 19 februarie 2007.