DPO117/1995
ID intern unic:  321164
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 117
din  13.04.1995
Privind decorarea cu ordine şi medalii ale Republicii Moldova
a participanţilor la acţiunile de luptă pentru
apărarea independenţei şi integrităţii Republicii Moldova
Publicat : 27.04.1995 în Monitorul Oficial Nr. 023     art Nr : 269
În temeiul art. 88 litera "a" din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de preţuire a vitejiei, eroismului şi spiritului de sacrificiu manifestate în lupta pentru apărarea independenţei şi integrităţii Republicii Moldova se decorează cu:
Ordinul "Ştefan cel Mare"
BEŞLEAGA Boris     - participant la acţiunile de luptă
MACHEEV Alexandr   - participant la acţiunile de luptă (post-mortem)
TOMAŞCIUC Ion     - participant la acţiunile de luptă (post-mortem)
medalia "Meritul Militar"
BERLINSCHI Igor   - participant la acţiunile de luptă
CARACACI Boris     - participant la acţiunile de luptă
DRUC Victor     - participant la acţiunile de luptă
NICA Vasile     - participant la acţiunile de luptă
OLEINIC Dumitru     - participant la acţiunile de luptă
URÎTA Boris     - participant la acţiunile de luptă
medalia "Pentru Vitejie"
ANTOCI Vasile     - participant la acţiunile de luptă
BULGARU Victor     - participant la acţiunile de luptă
CALOS Ghenadie     - participant la acţiunile de luptă
DOGUŢA Nicolae     - participant la acţiunile de luptă
NECULA Vasile     - participant la acţiunile de luptă
POPOV Afanasie     - participant la acţiunile de luptă
SÎRGHI Gheorghe     - participant la acţiunile de luptă
ŢURCAN Ion     - participant la acţiunile de luptă.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Mircea SNEGUR
Chişinău, 13 aprilie 1995.
Nr. 117.