DPO118/1995
ID intern unic:  321166
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 118
din  13.04.1995
cu privire la decorarea domnului Leonid BOLGARIN
cu ordinul "Gloria Muncii"
Publicat : 27.04.1995 în Monitorul Oficial Nr. 23     art Nr : 270
    În temeiul art. 88 litera "a" din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru realizări în asigurarea securităţii instituţiilor şi organizaţiilor de stat, aport personal la dotarea obiectivelor cu mijloace tehnice moderne, pentru profesionalism înalt, domnul Leonid BOLGARIN, vicepreşedinte al Societăţii pe Acţiuni "Accent", se decorează cu ordinul "Gloria Muncii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                          Mircea SNEGUR

    Chişinău, 13 aprilie 1995.
    Nr. 118.