DPO119/1995
ID intern unic:  321167
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 119
din  13.04.1995
Cu privire la decorarea domnilor Valeriu RUDIC
şi Nicolae RAEVSCHI cu distincţii de stat
Publicat : 27.04.1995 în Monitorul Oficial Nr. 023     art Nr : 271
În temeiul art. 88 litera "a" din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate ştiinţifică şi de investigaţii rodnică, contribuţie substanţială la pregătirea tinerilor savanţi şi a cadrelor de înaltă calificare, participare intensă la viaţa obştească, se decorează:
cu ordinul "Gloria Muncii"
RUDIC Valeriu     - director al Institutului de Microbiologie
        al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
cu medalia "Meritul Civic"
RAEVSCHI Nicolae   - şef de sector la Institutul de Lingvistică al
        Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Mircea SNEGUR
Chişinău, 13 aprilie 1995.
Nr. 119.