DPO130/1995
ID intern unic:  321178
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 130
din  21.04.1995
Cu privire la decorarea unui grup de lucrători ai serviciilor
comunale şi de exploatare a fondului de locuinţe cu ordine şi medalii
Publicat : 05.05.1995 în Monitorul Oficial Nr. 024     art Nr : 291
În temeiul art. 88 litera "a" din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în sistemul gospodăriei comunale, merite în sporirea eficienţei deservirii populaţiei şi contribuţie substanţială la asigurarea integrităţii fondului locativ, un grup de lucrători ai serviciilor comunale şi de exploatare a fondului de locuinţe, se decorează:
cu "Ordinul Republicii"
VETROGON Nicolai   - director al Regiei "Apă-Canal", or. Chişinău
cu ordinul "Gloria Muncii"
IAŞCIUC Stepan     - tencuitor la Direcţia de Construcţii şi reparaţii
        a Drumurilor Ciadîr-Lunga
JELVACOV Ghenrih   - director al hotelului "Chişinău"
LAHTER Arcadii     - director al Direcţiei Republicane Ştiinţifice de
        Producţie "Anticor-Electro", or. Chişinău
MARTÎNIUC Victor   - director general al Regiei Transportului Urban
        de Pasageri, or. Chişinău
MEJEVOI Ghenii     - director al Institutului de Proiectări "Iprocom",
        or. Chişinău
MOISA Tudor     - zidar la Direcţia de Producţie a Gospodăriei
        Locativ-Comunale Leova
SELINA Anna     - preşedinte al Comitetului Central al Sindicatului Lucrătorilor
        din Industria Locală, Deservirea Comunală şi Socială
        a Populaţiei din Moldova
SÎRBU Simion     - tîmplar la Trustul de Arendă în Antrepriză Sepcializat
        în Proiectări, Reparaţii şi Construcţii, or. Chişinău
cu medalia "Meritul Civic"
BEJENARU Victor   - şef al sectorului de exploatare a reţelelor termice din
        sectorul Centru al Societăţii pe Acţiuni "Termocom",
        or. Chişinău
BOGACI Liubovi     - muncitoare la Direcţia de Producţie a Gospodăriei
        Locativ-Comunale Lipcani, raionul Briceni
BULAEVSCHI Alexandra   - muncitoare la Direcţia de Producţie a Gospodăriei
        Locativ-Comunale Orhei
CAISÎN Luca     - director al Regiei Locative a sectorului Botanica,
        or. Chişinău
DUHOVNEAC Nicolai   - conducător auto la Direcţia Interraională de
        Producţie "Apă-Canal", or. Bălţi
ERMURACHI Ion     - tractorist la Asociaţia de Gospodărire a
        Spaţiilor Verzi, or. Chişinău
LESNIC Tudor     - căruţaş la Regia Locativă a sectorului Centru,
        or. Chişinău
MOŞAN Ion     - tîmplar la Direcţia de Reparare a Drumurilor
        şi Spaţiului Locativ, or. Soroca
NICOLAENCO Maria   - preşedinte al Comitetului Sindical Unificat al
        Lucrătorilor Gospodăriei Locativ-Comunale
        din Chişinău
SAVCIUC Valentina   - conducător de troleibuz la Regia Transportului
        Urban de Pasageri, or. Chişinău.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Mircea SNEGUR
Chişinău, 21 aprilie 1995.
Nr. 130.