DPO354/1996
ID intern unic:  321200
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 354
din  25.11.1996
Cu privire la decorarea domnilor Boris CABA, Valerian BUGA,
Ilie PĂDUREŢ şi Teodor TANAS cu distincţii de stat
Publicat : 12.12.1996 în Monitorul Oficial Nr. 080     art Nr : 760
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru contribuţie substanţială la sporirea randamentului transportului auto, reutilarea tehnică a înreprinderii şi la dezvoltarea infrastructurii social-economice, următorii lucrători ai Parcului de autobuze nr. 1 S.A., Chişinău, se decorează:
cu ordinul "Gloria Muncii"
CABA Boris   - preşedinte al cîrmuirii S.A.
cu medalia "Meritul Civic"
BUGA Valerian   - conducător auto
PĂDUREŢ Ilie   - conducător auto
TANAS Teodor   - lăcătuş.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA     Mircea SNEGUR
Chişinău, 25 noiembrie 1996.
Nr. 354.