DPO359/1996
ID intern unic:  321203
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 359
din  25.11.1996
Cu privire la decorarea domnului
Efim BOGDANOVSKII cu ordinul "Gloria Muncii"
Publicat : 26.12.1996 în Monitorul Oficial Nr. 083     art Nr : 774
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea artei corale, activitate metodico-didactică intensă, contribuţie substanţială la promovarea dirijorilor şi întrepreţilor, domnul Efim BOGDANOVSKII, conducător artistic al Corului cameral, Chişinău, se decorează cu ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA     Mircea SNEGUR
Chişinău, 25 noiembrie 1996.
Nr. 359.