DPO369/1996
ID intern unic:  321208
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 369
din  16.12.1996
Cu privire la decorarea unui grup de lucrători
ai complexului agroindustrial cu distincţii de stat
Publicat : 26.12.1996 în Monitorul Oficial Nr. 083     art Nr : 778
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. II23-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în agricultură şi industria prelucrătoare, merite deosebite în sporirea eficienţei producţiei agricole, contribuţie substanţială la dezvoltarea infrastructurii social-economice, se decorează:
cu ordinul "Gloria Muncii"
BANTAŞ Victor   - şef al Direcţiei raionale a complexului agroidustrial Rîşcani
BIVOL Lidia   - conducătoare de brigadă în gospodăria agricolă "Rezeni",
      raionul Căinari
CALIN Ivan   - conducător de brigadă în firma agricolă "Beşghioz",
      raionul Ceadîr-Lunga
COCIU Vasile   - preşedinte al cooperativei agricole "Carahasani",
      raionul Ştefan-Vodă
CUŢENCO Pavel   - preşedinte al cooperativei agricole de producere
      "Pîrjolteni", raionul Călăraţi
DABIJA Andrei   - agronom-şef al Societăţii pe Acţiuni "Alexeevca",
      raionul Ungheni
DANILESCU
Spiridon     - director general al Societăţii pe Acţiuni "Combinatul
      de panificaţie "Franzeluţa", Chişinău
FLOREA Alexei   - preşedinte al Societăţii pe Acţiuni "Prietenia",
      raionul Soroca
LEBEDIUC
Eugeniu     - preşedinte al Societăţii pe Acţiuni Fundurii Vechi",
      raionul Glodeni
LIULENOV Piotr   - şef al Direcţiei raionale a complexului agroindustrial
      Ceadîr-Lunga
MANEA Andrei   - şef al Direcţiei raionale a complexului agroindustrial
      Drochia
MIHALACHE
Andrei     - preşedinte al Societăţii pe Acţiuni "Scoreni", raionul Străşeni
MONEVA Ana   - conducătoare de brigadă la Combinatul agroindustrial
      pentru producerea, colectarea şi prelucrarea poamei
      "Bulboaca", raionul Anenii Noi
NEDOV Petru   - şef de secţie la Institutul Naţional al Viei şi Vinului
NICULIŢA Lion   - preşedinte al cooperativei agricole de producere
      "Calea Basarabiei", raionul Basarabeasca
NOUR Dan   - şef de direcţie la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei
OBOROC Tudor   - şef al Direcţiei raionale a complexului agroindustrial
      Donduşeni
OHRIMOVSCAIA
Valentina     - şefă a Inspectoratului de stat pentru seminţe
      din raionul Anenii Noi
PASCARU Ion   - agronom-şef al cooperativei agricole de producere
      "Sărata-Galbenă", raionul Hînceşti
SACAL Ion   - preşedinte al gospodăriei agricole "Ciolacu",
      raionul Făleşti
SAGHIN Dumitru   - preşedinte al Societăţii pe Acţiuni "Moldova",
      raionul Vulcăneşti
SAPUNJI Dmitrii   - conducător de brigadă în gospodăria agricolă
      "Maiak", raionul Comrat
STRATAN Ion   - medic veterinar şef al Staţiei de combatere a bolilor
      la animale, raionul Teleneşti
TĂUT Ion     - şef de fermă în Asociaşia Gospodăriilor Ţărăneşti
      "Fuzăuca", raionul Şoldăneşti
VASILACHE
Gheorghe     - preşedinte al Societăţii pe Acţiuni "Văleni",
      raionul Vulcăneşti
ZAHARIA Boris   - preşedinte al Societăţii pe Acţiuni "Cereale-Cupcini",
      raionul Edineţ
cu medalia "Meritul Civic"
BADIA Ştefan   - consultant la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei
BUCARCIUC
Victor     - şef de secţie la Institutul de Cercetări Ştiinţifice,
      Selecţie şi Tehnologii pentru Pomicultură
CALIN Tudor   - preşedinte al cooperativei de producere "Arioneşti",
      raionul Donduşeni
CIBOTARI Vitalie - inginer-şef la Societatea pe Acţiuni
      "Fabrica de zahăr Făleşti"
CIOBANU Marcel - preşedinte al firmei agricole "Terebna", raionul Făleşti
COCEANJI Danil   - director al Gospodăriei agricole "Taracliischii",
      raionul Tatraclia
CONSTANTINIOV
Ion       - colaborator ştiinţific principal la Institutul de Cercetări
      Ştiinţifice în domeniul Apelor şi Ameliorărilor Funciare
CUCOŞ Mihail   - preşedinte al firmei agricole "Izvoare", raionul Sîngerei
DIGOLEAN
Andrei     - preşedinte al Asociaţiei Agricole "Bulboaca",
      raionul Briceni
GASNAŞ Dumitru - laborant superior la Institutul de Cercetări pentru
      Culturile de Cîmp, Bălţi
GHENDELMAN
Valerii     - şef de secţie la Societatea pe Acţiuni "Fertilitate", Chişinău
GORMAN
Evghenii     - profesor la Colegiul Agricol Ţaul, raionul Donduşeni
GURIN Pavel   - conducător de brigadă în cooperativa agricolă
      de producere "Calea Basarabiei, raionul Basarabeasca
GUŢU Victor   - şef de secţie la Combinatul de Vinuri şi Coniacuri din Bălţi
IONAŞCO Mihail   - preşedinte al Societăţii pa Acţiuni "Patria-Ignat",
      raionul Rezina
LĂCUSTĂ Ion   - decan al facultăţii mecanizare şi automatizare a
      agriculturii a Universităţii Agrare de Stat din Moldova
MARIN Mihail   - preşedinte al cooperativei de producţie "Prut",
      raionul Nisporeni
MANZUL Ilie   - conducător de brigadă în cooperativa agricolă "Etulia",
      raionul Vulcăneşti
MAZURENCO
Maria     - agronom-şef al cooperativei agricole de producţie
      "Dnestrovschii", raionul Ocniţa
MUNTEAN
Eudochia     - specialist principal la Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei
NAGHIŢ Mihai   - preşedinte al firmei agricole "Coşniţa", raionul Dubăsari
NEDOV Mihail   - şef de secţie la Colegiul Tehnic Agricol din Svetlîi,
      raiunul Comrat
PAIU Nicolae   - vicepreşedinte al Societăţii pe Acţiuni "Fabrica de
      conserve din Orhei"
RENIŢĂ Vasile   - conducător de brigadă în cooperativa agricolă
      de producere "Calea Basarabiei", raionul Basarabeasca
SECRIERU Vasile - specialist principal la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei
SÎRBU Sergiu   - director al Societăţii pe Acţiuni "Avicola-Băneşti",
      raionul Teleneşti
STARII Pavel  - preşedinte al gospodăriei agricole "Popeşti", raionul Drochia
ŞACENCOV
Eduard     - preşedinte al firmei agricole "Cahul" S.A.
ŢAPORDEI
Timofei     - preşedinte al firmei agricole "Cimişlia" S.A.
VARICAŞ Pavel   - şef de secţie la Colegiul Tehnic Agricol din Soroca
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Mircea SNEGUR
Chişinău, 16 decembrie 1996.
Nr. 369.