DPO372/1996
ID intern unic:  321212
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 372
din  16.12.1996
Cu privire la decorarea cu distincţii de stat a unui grup de lucrători
din sistemul energeticii şi resurselor energetice şi de combustibil
Publicat : 26.12.1996 în Monitorul Oficial Nr. 083     art Nr : 781
În temeiul art.88 lit.a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 3 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea energeticii, contribuţie substanţială la sporirea eficienţei folosirii resurselor energetice şi de combustibil, instruirea profesională a tinerilor muncitori, se decorează:
cu ordinul "Gloria Muncii"
BARBAROŞIE Gheorghe - director al Centralei electrice cu termoficare
        nr. 2 din Chişinău
PETROV Anatolii     - inginer-şef adjunct la Compania de Stat "Moldenergo"
cu medalia "Meritul Civic"
BORONOVICI Leonid   - şef de secţie la Întreprinderea "Energoreparaţii"
DIORDIEV Petru     - maistru superior la Centrala electrică cu termoficare
        nr. 2 din Chişinău
DRAGANOV Tudor   - lăcătuş la Reţelele Termice, Chişinău
CLEŞNEA Nicolai   - conducător auto la Reţelele Termice, Chişinău
NICOLAEVA Nina   - contabil-şef la Întreprinderea "Energoreparaţii"
RAŢĂ Victor     - lăcătuş la Centrala electrică cu termoficare
        nr.2 din Chişinău
RIMIŞ Marcu     - inginer-şef la Reţelele Electrice de Nord-Vest,
        or. Donduşeni
STURZA Constantin   - şef al Reţelelor Electrice Raionale, Cimişlia
SUPOSTAT Nicolae   - lăcătuş la Cazangeria Raională de Sud a Reţelelor
        Termice, Chişinău
ŞALARU Gheorghe   - maistru în sectorul Văratic al Raionului Rîşcani
        al Reţelelor Electrice de Nord
ZABELIN Edgar     - mecanic principal la Întreprinderea
        "Energoreparaţii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Mircea SNEGUR
Chişinău, 16 decembrie 1996.
Nr.372.