DPO40/1995
ID intern unic:  321215
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 40
din  27.02.1995
cu privire la conferirea titlului onorific "Maestru în Artă"
domnului Felix BIRIUKOV şi doamnei Ludmila VAVERCO
Publicat : 17.03.1995 în Monitorul Oficial Nr. 15-16     art Nr : 160
    În temeiul art. 88 litera "a" din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru activitate pedagogică şi metodico-ştiinţifică prodigioasă, merite în dezvoltarea şi propagarea artei muzicale, aport personal la instruirea cadrelor de înaltă calificare, se conferă titlul onorific "Maestrul în Artă" domnului Felix BIRIUKOV, conferenţiar la Academia de Muzică "G. Muzicescu", şi doamnei Ludmila VAVERCO, şefă de catedră a Academiei.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                        Mircea SNEGUR

    Chişinău, 27 februarie 1995.
    Nr. 40.