DPO43/1995
ID intern unic:  321218
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 43
din  28.02.1995
Cu privire la decorarea domnului
Anatolii ZELENSKII cu ordinul "Gloria Muncii"
Publicat : 17.03.1995 în Monitorul Oficial Nr. 015     art Nr : 163
În temeiul art. 88 litera "a" din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi rodnică pe tărîmul pedagogiei, aport considerabil la pregătirea specialiştilor pentru complexul agroindustrial, crearea şi dezvoltarea infrastructurii social-economice, domnul Anatolii ZELENSKII, director al Colegiului de Zootehnie din satul Brătuşeni, raionul Edineţ, se decorează cu ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Mircea SNEGUR
Chişinău, 28 februarie 1995.
Nr. 43.