DPO67/1995
ID intern unic:  321227
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 67
din  28.03.1995
Privind decorarea cu ordine şi medalii ale Republicii Moldova
Publicat : 13.04.1995 în Monitorul Oficial Nr. 021     art Nr : 205
În temeiul art. 88 litera "a" din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi rodnică în domeniul ocrotirii sănătăţii, contribuţie personală la îmbunătăţirea asistenţei medicale a populaţiei, implementarea în practică a realizărilor ştiinţei şi pregătirea tinerilor specialişti se decorează:
cu ordinul "Gloria Muncii"
ŞROIT Isaac     - colaborator ştiinţific principal la Institutul de Cercetări
        în Medicina Preventivă şi Clinică
cu medalia "Meritul Civic"
COŞCIUG Roman     - medic terapeut la Asociaţia Medico-Teritorială a
        sectorului Centru al municipiului Chişinău.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Mircea SNEGUR
Chişinău, 28 martie 1995.
Nr. 67.