DPO68/1995
ID intern unic:  321228
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 68
din  29.03.1995
Privind decorarea domnului
Leonid GARCIUC cu ordinul "Gloria Muncii"
Publicat : 13.04.1995 în Monitorul Oficial Nr. 021     art Nr : 206
În temeiul art. 88 litera "a" din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de înaltă preţuire a muncii pline de abnegaţie în valorificarea şi propagarea muzicii corale, pentru activitate pedagogică rodnică, domnul Leonid GARCIUC, conducătorul colectivului coral din satul Nicoreni, raionul Drochia, se decorează cu ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Mircea SNEGUR
Chişinău, 29 martie 1995.
Nr. 68.