DPO77/1995
ID intern unic:  321236
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 77
din  03.04.1995
Cu privire la decorarea domnilor Grogore JINGAN şi
Afanasie BALUŢEL şi a doamnei Maria MELNICENCO cu ordine şi medalii
Publicat : 13.04.1995 în Monitorul Oficial Nr. 021     art Nr : 214
În temeiul art. 88 litera "a" din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în construcţia locuinţelor şi a obiectivelor de menire social-culturală, contribuţie substanţială la instruirea tinerilor constructori, următorii lucrători de la Societatea pe Acţiuni "Construcţia-24" din or. Orhei a Asociaţiei "Moldova-Construcţia" se decorează cu:
ordinul "Gloria Muncii"
JINGAN Grigore     - şef al brigăzii de tencuitori-finisori
medalia "Meritul Civic"
BALUŢEL Afanasie   - şef al brigăzii complexe
MELNICENCO Maria   - tencuitoare.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Mircea SNEGUR
Chişinău, 3 aprilie 1995.
Nr. 77.