DPO79/1995
ID intern unic:  321238
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 79
din  05.04.1995
Cu privire la decorarea domnului
Victor CANICOVSCHI cu ordinul "Gloria Muncii"
Publicat : 20.04.1995 în Monitorul Oficial Nr. 022     art Nr : 219
În temeiul art. 88 litera "a" din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru succese în sporirea eficienţei lucrărilor de explorări geologice, merite în valorificarea zăcămintelor de materie primă nemetaliferă, surselor subterane de apă dulce şi minerală, contribuţie personală la dezvoltarea social-economică a colectivului, domnul Victor CANICOVSCHI, director general al Asociaţiei de Stat de Producţie pentru Explorări Geologice şi Ridicări Topografo-Geodezice, se decorează cu ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Mircea SNEGUR
Chişinău, 5 aprilie 1995.
Nr. 79.