DPO990/2007
ID intern unic:  321259
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 990
din  21.02.2007
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Victor KOSTEŢKI
Publicat : 02.03.2007 în Monitorul Oficial Nr. 029     art Nr : 106
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea învăţămîntului universitar, contribuţie la perfecţionarea procesului instructiv-educativ şi activitate metodico-organizatorică intensă, domnului Victor KOSTEŢKI, rector al Universităţii Slavone, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA     Vladimir VORONIN
Nr. 990-IV. Chişinău, 21 februarie 2007.