DPO994/2007
ID intern unic:  321263
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 994
din  26.02.2007
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Tudor BEŞLEAGA
Publicat : 02.03.2007 în Monitorul Oficial Nr. 029     art Nr : 109
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în complexul agroindustrial, merite în sporirea nivelului tehnic al producţiei şi contribuţie la diversificarea sortimentelor de articole fabricate, domnului Tudor BEŞLEAGA, preşedinte al Consiliului de directori al Societăţii pe Acţiuni "Orhei-Vit", i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".          
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA     Vladimir VORONIN
Nr. 994-IV. Chişinău, 26 februarie 2007.