DPO1007/2007
ID intern unic:  321405
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1007
din  05.03.2007
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" doamnei Alina IANUCENCO
Publicat : 09.03.2007 în Monitorul Oficial Nr. 032     art Nr : 135
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi prodigioasă în domeniul jurisprudenţei, înalt profesionalism manifestat la înfăptuirea justiţiei şi contribuţie la promovarea reformei judiciare şi de drept, doamnei Alina IANUCENCO, judecător la Curtea Constituţională, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA     Vladimir VORONIN
Nr. 1007-IV. Chişinău, 5 martie 2007.