DPO1271/1999
ID intern unic:  321411
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1271
din  27.12.1999
Privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Şabs ROIF
Publicat : 06.01.2000 în Monitorul Oficial Nr. 001     art Nr : 23
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă prodigioasă în domeniul protecţiei sociale a veteranilor şi activitate intensă de binefacere, domnului Şabs ROIF, membru al Comisiei pentru problemele persoanelor de vîrsta a treia de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 27 decembrie 1999.
Nr. 1271-II.