DPO1303/2000
ID intern unic:  321436
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1303
din  17.01.2000
Privind conferirea "Ordinului Republicii"
domnului Mircea SNEGUR
Publicat : 27.01.2000 în Monitorul Oficial Nr. 010     art Nr : 58
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru contribuţie meritorie la constituirea Republicii Moldova ca stat independent, promovarea valorilor naţionale şi a transformărilor democratice şi în legătură cu împlinirea vîrstei de 60 de ani, domnului Mircea SNEGUR, primul Peşedinte al Republicii Moldova, i se conferă "Ordinul Republicii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA     Petru LUCINSCHI
Chişinău, 17 ianuarie 2000.
Nr. 1303-II.